Tarasy i podjazdy

dekoracyjne, odciskane w różnych formach, kształtach i barwach 

Technologia odciskanych nawierzchni betonowych (pressbeton, stamped-concrete)stanowi alternatywę dla płytek ,kostki granitowej, czy betonowej . Dowolność wzoru i koloru daje duże możliwości kreowania własnych rozwiązań , pozwala wykonać  posadzkę w formie deski dębowej, cegły klinkierowej ,płyty kamiennej, czy stworzyć zupełnie nową jakość.

Powstaje monolityczna płyta tarasu czy podjazdu, zbrojona i  dylatowana , na  powierzchni której odciskany jest wybrany wzór. Nie ma tu warstwy wyrównującej ,kleju, płytek ceramicznych i spoin, które podatne są na uszkodzenie w wyniku mrozu i uszkodzeń mechanicznych.

 

Zalety posadzek  odciskanych w technologii Artbetonu:

-monolityczność płyty,

-zwiększona wytrzymałość na ścieranie i ściskanie,

- nie zarasta mchem , nie zapada się,

-brak kolein przy bardzo wysokich temperaturach,

-różnorodność form i barw ,

-możliwość wykonania posadzki, schodów, murków oporowych ,otoczenia basenu ,ścieżek ogrodowych i elementów małej architektury (np. fontanny)   w jednorodnym  materiale , przy

wykorzystaniu szerokich  możliwości , jakie daje  technologia  artbetonu.