Płaskorzeźby, logo, herby

 jako odlewy lub odciskane w powierzchniach z artbetonu

Szczególnie ciekawym rozwiązaniem jest możliwość wykonania logo czy herbu, jako elementu np. posadzki .Herb jest odciskany w technologii ARTBETONU. Zachowuje swój kamienny realizm, przy o wiele korzystniejszej cenowo od tego, wykutego w naturalnym materiale kamiennym. 

Płaskorzeźby wykonywane są  jako odlewy i następnie montowane w zależności od potrzeby w ścianę lub do ściany.