Krawężniki wylewane - technologia

Metoda ScandiCurb - wylewania krawężników bezpośrednio na placu budowy

Wylewanie krawężników metodą ScandiCurb pozwala na ciekawe kształtowanie przestrzeni poprzez szerokie możliwości uzyskania najbardziej finezyjnych kształtów, form i barw współgrających z otoczeniem. Krawężniki w tej technologii można wylewać również na już istniejącym podłożu takim jak droga, ścieżka, czy chodnik. Wpływa również na oszczędność czasu ich wykonania.

Technologia:

  • Krawężniki wykonywane są z betonu półsuchego.
  • Jest możliwość zastosowania asfaltu zamiast zaprawy betonowej.
  • Krawężniki wylewane metodą ScandiCurb na gruncie są wylewane w korycie o głębokości do 7 cm. Warstwę ziemi od samego krawężnika dzieli jedynie piasek, co powoduje, że krawężnik pracuje wraz z gruntem.
  • Można tworzyć koła o średnicy od 1,4m.
  • Dylatacje są nacinane max. co 50 cm. na wysokość 50%.
  • Krawężniki można wylewać również na już istniejącym podłożu takim jak chodnik, droga oraz asfalt.
  • Możliwe jest dodatkowe zbrojenie, poprzez wpuszczenia dwóch lin zbrojących.

Etap 1. Przygotowanie podłoża

Etap 2. Mieszanie materiału

 Etap 3. Wylewanie krawężnika

 Etap 4. Wygładzanie powierzchni

 Etap 5. Nacinanie dylatacji

 Etap 6. Gotowy krawężnik