Posadzki przemysłowe - technologia

Posadzki przemysłowe coraz częściej zbrojone są tzw stalowym zbrojeniem rozproszonym.

Technologia ta sprawdziła się w bardzo odpowiedzialnych konstrukcjach żelbetowych. Podstawową zaletą jest równomierność rozłożenia tego zbrojenia w przekroju porównaniu z klasycznymi siatkami stalowymi.

 Pod pojęciem zbrojenia rozproszonego w płycie betonowej posadzki rozumie się włókna stalowe, zastępujące tradycyjne zbrojenie siatkami stalowymi.

 Zaletami wynikającymi ze stosowania dodatku włókien stalowych do betonu są:

 • Podwyższenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz na spękanie
 • Obniżenie skurczu o 20 do 40%
 • Podwyższenie wytrzymałości na ściskanie
 • Podwyższenie odporności na ścieranie
 • Kilkakrotny wzrost udarności
 • Wielokrotnie zwiększona odporność na obciążenia dynamiczne
 • Zwiększenie mrozoodporności
 • Kilkudziesięciokrotny wzrost energii zniszczenia
 • Zwiększenie odporności na korozję
 • Wzrost odporności na zmęczenie
 • Podwyższona odporność na skokowe zmiany temperatury

Wymienione wyżej zalety wynikają stąd, że wprowadzone do struktury betonu włókna:

 • Utrudniają propagację rys podczas obciążenia betonu
 • Współpracują z matrycą betonową przy przenoszeniu obciążeń